WAAROM DPO?

De organisaties die zich profileren als specialisten op het gebied van de AVG schieten als paddenstoelen uit de grond. Niet zelden wordt daarbij door aanbieders ‘op angst gestuurd’ en het komt zelfs voor dat aanbieders beweren, een ‘AVG keurmerk’ af te kunnen geven dan wel zelfs samen te werken met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit zijn fabels; een dergelijk keurmerk bestaat niet en de Autoriteit Persoonsgegevens werkt ook niet samen met commerciële partijen. U zult dus zelf moeten beoordelen, wat u in uw organisatie aan waarborgen moet inregelen om te verzekeren dat u ‘compliant bent’ en desgevraagd aan de AP, of aan individuen wiens persoonsgegevens u verwerkt, kunt uitleggen, welke keuzes u om welke redenen hebt gemaakt. Welke persoonsgegevens verwerkt u, hoe lang bewaart u deze, wie heeft daarin inzage, hebt u verwerkersovereenkomsten daar waar nodig, hoe gaat u om met een eventueel datalek, et cetera. Het geeft u een goede nachtrust wanneer u weet dat u daarbij ervaren professionals hebt ingeschakeld. U kunt zich richten op uw core business, wij ontzorgen u op dit vlak.

Juridisch kennispartner met uitstekende reputatie

Het unieke aan onze dienstverlening is dat onze consultants (en daarmee dus uw organisatie) kunnen terugvallen op een team van ervaren privacyjuristen met een uitstekende reputatie. Het gerenommeerde Valegis Advocaten is namelijk 24/7 als kennispartner voor onze consultants beschikbaar.

Onze consultants worden in nauwe samenwerking met Valegis opgeleid en permanent getraind en kunnen in geval van complexe juridische vraagstukken, bij calamiteiten (denk aan een datalek) of wanneer een procedure dreigt, via korte lijnen schakelen met de daar werkzame ervaren privacyrecht advocaten. Uiteraard wordt dit kantoor pas ingeschakeld wanneer dat nodig is. Mocht blijken dat u in voorkomende gevallen een advocaat nodig hebt dan vindt eventuele opdrachtverstrekking aan dit kantoor uiteraard enkel plaats na voorafgaand overleg met en in opdracht van u.

Internationaal actieve IT partner

Om onze klanten te ondersteunen op IT-gebied werken onze consultants, daar waar de klant dat wenst, samen met Claranet. Claranet is expert in IT-infrastructuur en heeft jarenlange ervaring op het gebied van (online) werkplekken, netwerken, managed hosting & cloud én security. Claranet heeft zich gespecialiseerd in het verzorgen van geïntegreerde IT-oplossingen op maat voor organisaties waar continuïteit van processen afhankelijk is van IT. De veiligheid van bedrijfskritische gegevens en systemen is daarbij de voornaamste zorg. Claranet gaat voor de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen, waaronder ISO 27001 en NEN 7510 voor informatiebeveiliging,. Claranet is actief in acht landen op twee continenten.

This post is also available in: Engels